Интернет

Решения за електронния бизнес

април 18th, 2019 Няма коментари

Решенията за електронния бизнес осигуряват реализацията на правителствени и бизнес процеси, които са автоматизирани и интегрирани с помощта на информационни и комуникационни технологии. Това включва електронен обмен на документация и данни, предавани и обработвани от различни системи в рамките на веригата на доставки. За да се гарантира тяхната оперативна съвместимост, изключително важно е да се използват стандарти и инструменти, които са широко признати в света. Това може да се постигне с правилно избраната агенция за Изработка на сайт.

Улесняване на търговията

Трансграничният поток от стоки е придружен от трансграничен поток от информация за покупки, доставки и плащания. Тази информация подлежи на предаване и обработка от различни държавни агенции и заинтересовани търговски организации. Дълго време такава информация се съхранявала и предавала на хартия.

Днес системите за хартиени документи навсякъде се трансформират в електронни системи. Поради силното влияние на интернет технологиите, както и на прехода на много организации към автоматизиран обмен на данни. Понастоящем много компании управляват своите световни вериги за доставки, като широко използват решенията за електронен бизнес за закупуване и споделяне на информация за продукти и превозни средства, за проследяване и наблюдение на продукти, както и за изготвянето и предаването на търговски документи. Държавните агенции все повече прибягват до автоматизирана обработка на информация във връзка с изискването за задължително представяне на търговски документи и информация преди изпращането и пристигането на стоките по местоназначението им. Решенията за електронния бизнес играят решаваща роля в интеграцията и автоматизацията на търговските формалности между различните страни, заинтересовани от улесняването на търговията, а прилагането на тези решения е ключова предпоставка за въвеждането на системи с един прозорец.

Предимства

Автоматизирането на обмена данни осигурява значителни документирани ползи. Това помага да се избегне излишното и дублиране при предоставянето на необходимата информация, като по този начин се спестява време и се намаляват разходите, свързани с осъществяването на търговски сделки. Според резултатите от изследването, проведено от Училището по мениджмънт на Политехническия университет в Милано, колкото по-висока е степента на автоматизация на веригата на доставки, толкова по-големи са спестяванията. Спестяванията могат да бъдат повече от 60, особено в случаите на трансгранична търговия, включваща транспортни разходи и взаимодействие с редица правителствени агенции. Според оценките на ОИСР (*) рационализирането и автоматизирането на търговските формалности може да се намалят разходите с почти 8%.

Процедура за изпълнение

Първата стъпка при внедряването на решения за електронния бизнес е да се анализират бизнес процесите. Помага да се получи представа за всички налични процеси и информационни потоци, както и да се формулират изисквания и план за прилагане на опростени интегрирани процеси. Следващият етап включва преход от хартиени документи към електронни чрез опростяване и хармонизиране на съответните данни, както и стандартизиране на самия процес на обмен на информация. В допълнение, в рамките на тези етапи се осъществява приемането на съществуващи стандарти и инструменти или разработването на нови.

Хармонизиране и стандартизация на данните

От 70-те години на миналия век организациите се опитват да опростят управлението на документи, чрез разработване на стандарти и обединяващи документи . Благодарение на това опростяване, броят на грешките в системите за ръчно въвеждане е намален и обменът на данни за търговията е автоматизиран. Осигуряването на гладка обработка и трансфер на търговски данни между различни партньори, използващи различни технологии, изискват прилагането на стандарти, процедури и други ключови елементи на процеса на обработка на данните. Това включва използването на стандарти за семантично представяне на данните, съгласувани, чрез хармонизация, както и използването на единен синтаксис на съобщението, съгласуван със стандартизацията на съобщенията.

Хармонизиране на данните

Осигурява координирано и подредено адресиране, както и препредаване без повторна интерпретация и грешки при обмена на данни. След като данните са хармонизирани и поставени в специфичен контекст, е необходим регистър за съхраняване на метаданните за последващо съгласуване и повторно използване. Оттук и необходимостта от разработване на модели на данни, които осигуряват йерархична структура на данните. Такива модели са създадени в съответствие с техническите спецификации, които създават единна методология за стандартизиране на съхранението на данни и позволяват повторното им използване.

Организиране на обмен на данни и достъп до информация

След като данните са хармонизирани и стандартизирани, те трябва да бъдат изпратени от една система в друга. Електронната поща е може би най-разпространеното средство за предаване на електронни данни, но има много начини за обмен и предоставяне на данни за други системи. Ето защо най-добрите практики включват гарантиране на сигурността, скалируемостта и надеждността на предаването на данни. Също така е важно да се обмисли дали системата просто извършва сигурен трансфер на данни, или има по-сложен процес, присъщ на системите с ориентирана към услуги структура, която, наред с други неща, включва използването на онлайн техники или операции.

Примери за инициативи за обмен на данни

Към днешна дата се изпълняват редица инициативи за създаване на системи за електронен обмен на данни за външната търговия. Необходимото финансиране идва от големи международни асоциации като ЕС. Тези инициативи са отговор на промените в законодателството и регулациите и тяхната цел е да разработят ефективни решения за електронния бизнес. Повече за професионална разработка на Уеб дизайн и ефективни бизнес решения, посетете страницата на агенция.

About the author

Ергономична и удобна ученическа раница
Ергономична и удобна ученическа раница

Няма коментари

Картотека за документи и папки
Картотека за документи и папки

Няма коментари

Правилен избор на климатик
Правилен избор на климатик

Няма коментари

Захранващ блок за Meizu
Захранващ блок за Meizu

Няма коментари

Онлайн магазин за висококачествени продукти
Онлайн магазин за висококачествени продукти

Няма коментари

Дрехи за жени
Дрехи за жени

Няма коментари