Екология

Хидрогеоложки условия и план за водоснабдяване

април 10th, 2018 Няма коментари

Днес почти всеки съвременен човек приема много от нещата за даденост и не се замисля пред глобални проблеми като изчерпване на природните ресурси. Един от най-ценните и животодвижещи планетата ресурси е водата. Именно над него ще работят милиони учени, инженери, техници и общи работници, а когато стане дума за вододобив, насочваме вниманието към общите аспекти от хидрогеоложката дейност: http://www.bgdrill.com/sondirane.

Водоносните пластове имат най-различни размери и форми. Техните очертания обикновено са неправилни, но за целта на хидродинамичните изчисления границите на пласта се схематизират във вид на праволинейни или кръгови контури.. Изчисленията, които се правят целят максимално да се доближат до истинската форма на пласта.

Когато водоносният пласт е с голям размер и водовземните съоръжения са далеч от неговите граници, влиянието им може да се пренебрегне и пластът да се разглежда като неограничен. В противен случай влиянието на границите е съществено и действието на съоръженията от гранични условия (контури).

Прави се избор на най-подходяща изчислителна схема (проект), който зависи от няколко елемента:

  • Реални размери и форма на водоносен пласт;
  • Разположение на водовземни съоръжения, спрямо границите на пласта;
  • Продължителност на периода, в който ще действат съоръженията или по-точно период , за който се предвижда тяхното действие.

В резултат на тези съпоставки и елементи се разграничават три вида водоносни пластове – неограничени, частично ограничиени и изцяло ограничени. Тези изчисления са от съществено значение при план за прокопаване на кладенец или сондажи. Те се предвиждат от всеки екип по сондажни дейности и вододобив.

Tags:

About the author

Какво представляват строителните отпадъци
Какво представляват строителните отпадъци

Няма коментари

Извозване на отпадъци строителни на ниска цена
Извозване на отпадъци строителни на ниска цена

Няма коментари

Почистване от строителни отпадъци – вредата, която крият
Почистване от строителни отпадъци – вредата, която крият

Няма коментари

Стари неща в интериора на вилата
Стари неща в интериора на вилата

Няма коментари

Дезинфекция на апартаменти след трупове
Дезинфекция на апартаменти след трупове

Няма коментари

Събиране и извозване на боклук
Събиране и извозване на боклук

Няма коментари